CƠ CẤU TỔ VĂN PHÒNG

TRƯỜNG THCS PHÚ HƯNG

Năm học: 2018-2019

***********

1.Ông Trần Thanh Phong - NV Kế toán - Tổ trưởng.

2.Ông Ôn Kim Phương - CBTV- Thành viên.

3. Ông Phan Văn Đức - CBTB - Thành viên.

4. Trịnh Văn Lợi - TPT- Thành viên.

5. Bà Tôn Thị Thúy Loan - NV YTHĐ - Thành viên.

6. Bà Huỳnh Thị Âu - NV VT,TQ - Thành viên.

7. Ông Ngô Văn Tài - PHT- Thành viên.

8. Ông Trần Minh Tấn - HT- Thành viên.