CƠ CẤU CHI BỘ TRƯỜNG THCS PHÚ HƯNG.

BAN CHI ỦY, nhiệm kỳ 2017- 2020, gồm:

01. Đ/c Trần Minh Tấn - Bí thư chi bộ.

02. Đ/c Ngô Văn Tài - Phó bí thư chi bộ.

03. Đ/c Trịnh Văn Lợi - Chi ủy viên.

Đảng viên chi bộ:gồm

01. Trần Minh Tấn

02. Ngô Văn Tài

03. Trinh Văn Lợi

04. Trần Văn Thông

05. Lâm Bé Trung

06. Nguyễn Văn Xếp

07. Nguyễn Thị Tiếp

08. Đặng Ngọc Thùy Dung

09. Nguyễn Lỳ Em

10. Lâm Thị Thúy Huỳnh

11. Đào Thị Minh Thương.

12. Dương Thúy Ngà

13. Phạm Văn Sịa

14. Trương Thị Kim Loan

15. Lê Thị Kim Ngọc

16. Huỳnh Thị Kim Tho

17. Trần Thái Hưng

18. Lê Thị Ngọc Điệp

19. Hà Thị Bích Tuyền

20. Nguyễn Văn Đô

21. Nguyễn Hoàng Nhị

22. Trần Thị Thúy Hằng

23. Trần Thanh Phong