BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS PHÚ HƯNG

Năm học : 2018 – 2019.

***********     

                  1. Hiệu trưởng: Trần Minh Tấn. Giới tính: Nam.

                   - Ngày tháng  năm  sinh: 01 /10/1964.

                   - Nơi sinh: TT Phú Mỹ - Phú Tân - An Giang.

                   - Nơi cư trú: Ấp Mỹ Lương - TT Phú Mỹ - Phú Tân - AG.

                   - Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: PGHH.

                   - Ngày vào Đảng: 19/02/1996.

                   - Ngày chính thức: 19/02/1997.

                   - Trình độ văn hóa: TN.THPT.

                   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hóa Học

                   - Trình độ lý luân chính trị: Trung cấp.

                   2. Phó Hiệu trưởng: Ngô Văn Tài. Giới tính: Nam.

- Ngàytháng năm sinh: 1969.

- Nơi sinh: Phú Hưng - Phú Tân - An Giang.

- Nơi cư trú: Phú Hưng- Phú Tân - An Giang.

- Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: PGHH.

- Ngày vào Đảng: 11/9/2008.

- Ngày chính thức: 11/9/2009.

- Trình độ văn hóa: TN.THPT.

-Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán.

-Trình độ lý luân chính trị: Sơ cấp.